حاميان كنفرانس

موارد ارائه شده براي حاميان:

بسته ويژه(بسته شماره 1):

 براي ارائه به حاميان با حمايت مالي 000/000/175  ريال

1.ارائه  غرفه  به ابعاد 15 متر مربع جهت تبليغات و ارائه دستاوردهاي مركز حامي

2- درج تبليغات در صفحات اول ويژه نامه كنفرانس
3.  درج نام و مشخصات مركز حامي در
 CD کنفرانس
4.
 صدور کارت حضور در نمايشگاه و پذيرايي رايگان از غرفه داران طي برگزاري نمايشگاه

5. قرار دادن دو تا سه  صفحه  تبليغاتي در CD كنفرانس براي معرفي شركت مربوطه
6.
 اعطاي لوح تقدير از سوي دبيرخانه كنفرانس  به مركز حامي
7.
 پذيرائي وعده غذايي(ناهار) از غرفه داران طي برگزاري كنفرانس(به تعداد حداكثر 3 نفر)

8. غرفه بندي استاندارد: پانل اطراف، دو صندلي و ‌يك عدد ميز، ‌نور پردازي

9. درج لوگوي مركز حامي در روي پوستر كنفرانس

10- ارائه پرچم يا لوگوي مركز حامي در لابي كنفرانس

11. ارائه محل هاي مناسب جهت تبليغات شركت در لابي كنفرانس

12. درج لوگوي مركزحامي در كتاب خلاصه مقالات كنفرانس

13. درج لوگوي مركز حامي در ويژه نامه هاي تبليغاتي كنفرانس قبل از برگزاري

14. درج تبليغات مركز حامي در فيلم هاي تبليغاتي ارائه شده در محل نمايشگاه و در حين برگزاري كنفرانس

15. امکان حضورحداکثر 3 نفر از مديران و کارشناسان حامی به عنوان ميهمان کنفرانس

     16. قراردادن کاتالوگ و هداياي مركز حامي در محتويات بسته ارائه شده شركت كنندگان در كنفرانس

 

بسته 1:

براي ارائه به حاميان با حمايت مالي 000/000/120  ريال

 

1.ارائه  غرفه  به ابعاد 12 متر مربع جهت تبليغات و ارائه دستاوردهاي مركز حامي

2- درج تبليغات در صفحات داخلي ويژه نامه كنفرانس
3.  درج نام و مشخصات شركت در
 CD کنفرانس

4. قرار دادن يك صفحه تبليغاتي در CD كنفرانس براي معرفي مركز حامي
5.
 صدور کارت حضور در نمايشگاه و پذيرايي رايگان از غرفه داران طي برگزاري نمايشگاه
6.
 اعطاي لوح تقدير از سوي دبيرخانه نمايشگاه به مركز حامي
7.
 پذيرائي  وعده غذايي(ناهار) طي برگزاري كنفرانس(حداكثر 2 نفر)

8. غرفه بندي استاندارد: پانل اطراف، دو صندلي و ‌يك عدد ميز، ‌نور پردازي

10. درج لوگوي مركز حامي در روي پوستر كنفرانس

11. درج لوگوي مركزحامي در كتاب خلاصه مقالات كنفرانس

12. امکان حضورحداکثر 2 نفر از مديران و کارشناسان حامی به عنوان ميهمان کنفرانس

بسته 2:(براي ارائه به حاميان با حمايت مالي 000/000/50 ريال )

1.  درج نام و مشخصات شركت در CD کنفرانس
2.
 اعطاي لوح تقدير از سوي دبيرخانه نمايشگاه به مركز حامي
3.
 پذيرائي وعده غذايي  از غرفه داران طي برگزاري كنفرانس(براي حداكثر 2 نفر)

4. غرفه بندي استاندارد: پانل اطراف، دو صندلي و ‌يك عدد ميز، ‌نور پردازي و كتيبه سردر نام مركز حامي

5. درج لوگوي مركز حامي در روي پوستر كنفرانس

6. امکان حضورحداکثر 1 نفر از مديران و کارشناسان حامی به عنوان ميهمان کنفرانس

 حامياني كه  براي تبليغات گسترده تر شركت خود در اين كنفرانس مايل به همكاري هستند مي توانند با حمايت مالي بيش از 000/000/175 ريالي ، علاوه بر برخورداري از تمامي تسهيلات در نظر گرفته شده در بسته ويژه،  از مزاياي خاص برگزار كنندگان اين كنفرانس برخوردار گرديده كه اين مزايا طبق تفاهم نامه اي بين مركز حامي و برگزار كننده همايش  ارائه خواهد گرديد.

طراحی سایت پافکو