ورود کاربر
نام کاربری :
کلمه عبور :
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
ثبت نام

اعضاي كميته علمي
اعضاي كميته علمي كنفرانس مديريت مخاطرات در معادن و فضاهاي زيرزميني:
سيد حسن مدني: استاديار گروه مهندسي معدن دانشگاه امير كبير
همايون كتيبه: رئيس دانشكده معدن و متالورژي و دانشگاه امير كبير
احمد فهيمي فر: استاد تمام دانشكده مهندسي عمران دانشگاه امير كبير
كورش شهريار: استاد تمام عضو هيات علمي گروه معدن دانشگاه امير كبير
محمد رضا محوي: مدير عامل شركت بين المللي مهندسي مشاور مواد معدني
پرويز معارف وند: استاديار گروه مهندسي معدن دانشگاه امير كبير
كامران گشتاسبي: دانشيار گروه مهندسي معدن دانشگاه تربيت مدرس
علي اصغر خداياري: استاديار گروه مهندسي معدن دانشگاه تهران
سيد شمس الدين سياسي راد: مدير بخش پژوهش ايميدرو
كريم جلاليان: معاون مدير كل دفتر فني و بررسي طرح هاي راه ها، شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور.
فرهنگ سرشكي: دانشيارگروه مهندسي معدن دانشگاه شاهرود

طراحی سایت پافکو