ورود کاربر
نام کاربری :
کلمه عبور :
تصویر امنیتی
کد امنیتی :
ثبت نام

ارسال مقاله

روش تنظيم مقالات اولين كنفرانس مديريت مخاطرات در معادن و فضاهاي زيرزميني:
حاشيه صفحات: از بالا و پايين 3 سانتيمتر و از چپ و راست 5/2 سانتيمتر
• عنوان مقاله به صورت وسط چين با قلم Nazanin اندازه 16 پررنگ
• نام و نام خانوادگي نويسنده اول، نويسنده دوم، در يك يا دو سطر (قلم Nazanin اندازه 12 پررنگ)
• محل كار نويسندگان در يك يا دو سطر  (قلم  Nazaninاندازه 10 ايتاليك) و در زير نام نويسندگان ارائه گردد.
• آدرس پست الكترونيك نويسنده اول (Times New Roman10) در زير محل كار نويسندگان ارائه گردد.
• مقاله شامل: عنوان، چكيده،‌ مقدمه، روش تحقيق، نتيجه گيري، تشكر و قدرداني و مراجع است كه تمامي اين تيترها با قلم Nazanin اندازه 14پررنگ درج مي گردد.
• متن مقاله با قلم Nazanin اندازه 12 معمولي
• مراجع در متن به صورت شماره مرجع ارائه شده در پايان مقاله (به عنوان مثال  ]2[ ) در داخل متن بيايد.
• مراجع به دو صورت:
• فارسي با قلم Nazanin اندازه 10 معمولي و انگليسي با قلم 10 Times New Roman
• عنوان جداول در بالا و عنوان شكل ها و تصاوير در پايين با قلم Nazanin اندازه 10 پر رنگ
*مقالات حداکثر در 10 صفحه طبق فرمت ارائه شده در  بالا ارسال گردد
ايميل كنفرانس جهت ارسال مقالات:‌  hmmu1.conf@gmail.com
لازم به ذكر است، مقالاتي كه  طبق فرمت بالا تهيه نشوند، جهت بررسي براي داوران ارسال نگرديده و به نويسندگان عودت داده خواهند شد.

طراحی سایت پافکو